MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Jaagbrug Schieweg officieel in gebruik genomen

11 juli 2014. Gedeputeerde Han Weber van de Provincie Zuid-Holland, de Delftse wethouder Ferrie Förster en Heleen Mijdam, voorzitter van de erfgoedtafel Trekvaarten, hebben vandaag de vernieuwde Jaagbrug officieel weer in gebruik genomen. De drie personen hebben met behulp van een volledig gerestaureerde pakschuit De Nooit Gedacht en een trekpaard zich naar de opgeknapte Jaagbrug aan de Schieweg laten brengen. Het trekpadbruggetje langs de Delftsche Schie aan de Schieweg in Delft is weer als nieuw. De restauratie is tot stand gekomen dankzij een bijdrage van de Gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland via de subsidie erfgoedlijnen Trekvaarten.

De historische openluchttentoonstelling bij Scheepswerf Bocxe, een initiatief van de Stichting Cultuur en Recreatie Zuid-Holland, is daarna geopend door gedeputeerde Han Weber en de Stichting Cultuur en Recreatie Zuid-Holland met de onthulling van de eerste verbeelding. Dit is de 1e van meer dan 15 verbeeldingen van het trekvaartverleden verspreid langs de trekvaarten Haarlemmertrekvaart, Vliet en Schie. De doeken geven een goede indruk van de aanwezigheid, de uitgestrektheid, de rijke historie en het grote belang van het Zuid-Hollandse Trekvaartennetwerk. Zie ook www.trekvaarten.nl.

Jaagbrug Schieweg officieel in gebruik genomen - 11 juli 2014

Een trekvaart is een gegraven waterweg, bestemd voor trekschuiten

Langs de trekvaart liep het zogeheten jaagpad, waarlangs de trekschuit werd gejaagd door een paard. Trekvaarten hadden als voordeel dat de scheepvaartroute tussen twee plaatsen kon worden verkort. De trekvaart maakte ook een regelmatig vervoer van personen en post mogelijk omdat men niet afhankelijk was van de wind. De eerste Nederlandse trekvaart was de Haarlemmertrekvaart, tussen Amsterdam en Haarlem. In 1631 dienden deze steden bij de Staten van Holland een verzoek in om een trekvaart te mogen aanleggen, en in 1634 was de trekvaart voltooid. De eerste trekvaarten werden aangelegd als verbindingen tussen twee steden, maar in de loop van de 17e eeuw werden steeds meer afzonderlijke trekvaarten aan elkaar gekoppeld. Zo ontstonden twee grote trekvaartnetwerken, in het Zuiden (huidige Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (provincie)) en in het noorden (huidige provincies Groningen en Friesland). Rond 1700 was het netwerk van Nederlandse trekvaarten op zijn hoogtepunt; er was toen zo'n 415 kilometer aangelegd. In de 19e eeuw raakte het vervoer via de trekvaart echter overvleugeld door vervoer via een spoorweg.

Jaagbrug Schieweg officieel in gebruik genomen - 11 juli 2014

Zuid-Holland is rijk aan erfgoed

Molens, landgoederen en forten maar ook archeologie, historische vaarwegen en industrieel erfgoed. De provincie Zuid-Holland wil dit erfgoed niet alleen beschermen, maar ook benutten en laten beleven. Daarom is gekozen voor een nieuwe aanpak. Op initiatief van de provincie worden zeven Erfgoedlijnen de komende jaren ontwikkeld, in samenwerking met circa tweehonderd partijen. Het gaat om de Trekvaarten, Landgoederenzone, Atlantikwall, Romeinse Limes, Oude Hollandse Waterlinie, 'Waterdriehoek' Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch en Goeree-Overflakkee. De Provincie werkt hierbij samen met o.a. erfgoedinstellingen, gemeenten en ondernemers.

Jaagbrug Schieweg officieel in gebruik genomen - 11 juli 2014

Korte historie Pakschuit Nooit Gedacht

In 2005 werd in Delft een bijzondere ontdekking gedaan. Bij het weghalen van een oude woonark uit een gracht kwam - onder de houten opbouw - de romp van een oud type vrachtschip tevoorschijn. Kenners zagen dat het hier ging om een zogenoemde ‘pakschuit’. Vroeger voeren in Nederland honderden pakschuiten rond maar de grootscheepse sloop in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw had pakschuiten zeldzaam gemaakt. De zorgvuldige restauratie leverde een officiële erkenning op als Varend Monument.

Achtergrond van de Jaagbrug aan de Schieweg in Delft

De jaagbrug en kolk vormen een onlosmakelijk onderdeel van Midden Delfland en het gemeentelijk monument het Gemaal van de Lage Abtswoudse polder omdat dit de voormalige uitstroom is van het gemaal. Bewoners van de Schieweg en vele sympathisanten zijn een tijdje geleden in verzet gekomen tegen een dreigende sloop. Met diverse acties, waaronder een gang naar de rechter is dit echter voorkomen. In 2013 is er in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de Gemeente Delft gestart met initiatieven om de Jaagbrug in ere te herstellen. Zie ook www.facebook.com/pages/Jaagbrug-Delft.

Bron: Persbericht 11 juli 2014 (inclusief foto's).

28 juli 2014