MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Historie en Landschap van de Oude Campspolder, de Kralingerpolder en de Dorppolder

19 december. Vandaag werd de publicatie 'Historie en Landschap van de Oude Campspolder, de Kralingerpolder en de Dorppolder' officieel overhandigd aan de betrokken gemeentebesturen. Het boekje bevat een beschrijving van de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van deze polders, die samen een boeiend verhaal vertellen en is rijk geïllustreerd. 

Het boekje bevat een beschrijving van de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van deze polders, die tot de oudste van het Midden-Delflandgebied kunnen worden gerekend. Het boekje is gratis; lees het hele verhaal: download: Historie & Landschap; informatie over Midden-Delfland is mensenwerk hier!

De stichting Midden-Delfland is Mensenwerk heeft bij de totstandkoming van de Gebiedvisie Midden-Delfland 2025 beloofd de cultuurhistorische waarden van alle polders van Midden-Delfland in kaart te brengen. Eerder verschenen in deze serie al zes polderstudies die tezamen twintig polders omvatten. In samenwerking met de stichting Groen Goud is hiervoor meerjarige financiële ondersteuning verkregen van de Europese Unie, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Midden-Delfland.

Historie en Landschap van de Oude Campspolder, de Kralingerpolder en de Dorppolder

De officiële presentatie vond plaats op vrijdag 19 december 2014 in de Paardenstal. Na een inleiding met de belangrijkste inzichten uit de publicatie, werden de eerste exemplaren van het boekje overhandigd aan de twee betrokken gemeentebesturen: aan Marga de Goeij (wethouder Cultuur en Monumenten, gemeente Westland) en haar collega Govert van Oord (wethouder Cultuur en Midden-Delfland, gemeente Midden-Delfland).

Historie en Landschap van de Oude Campspolder, de Kralingerpolder en de Dorppolder

Toelichting

Het boekje bevat een beschrijving van de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de drie polders, van de geologische, waterstaatkundige en bestuurlijke situatie, en van enkele oude en nieuwe landschappelijke bijzonderheden in dit deel van Midden-Delfland. Het boekje vervolgt met de monumentale waarden van boerderijen en andere gebouwen, de jonge en afwijkende bebouwing en sluit af met een samenvattend overzicht van de meest waardevolle landschapsclusters. Onderscheidend in dit zevende deel is aandacht voor middeleeuwse kasteelplaatsen en voor de ontwikkeling van de tuinderswoning.
Het boekje bevat zeer veel foto´s en tien kaartjes die de beschrijvingen duidelijk samenvatten en is op de site van de stichting kosteloos te downloaden: www.mdmw.nl.

Historie en Landschap van de Oude Campspolder, de Kralingerpolder en de Dorppolder

Waardevolle ensembles en structuren

Het boekje besluit met een lijst van waardevolle ensembles en structuren die behouden, en wellicht, versterkt zouden moeten worden (zie ook het kaartje):

 1. Herenwerf: archeologisch rijksmonument; sporen van IJzertijdbewoning; sterke aanwijzingen van restanten van een grafelijk hof, resten van een commanderij van de Duitse Orde.
 2. Burgerdijkseweg: oude bedijking, middeleeuwse terp, karakteristiek lint van boerderijen en tuinderswoningen uit verschillende perioden.
 3. Scheewatering: oude veenkreek die bijna het hele studiegebied doorkruist, met zichtlijnen over het agrarisch gebied; scheiding tussen gras en glas.
 4. Westgaag, Oostgaag en Gaagweg: zeer karakteristiek lint van boerderijen en tuinderswoningen uit verschillende perioden. In combinatie met de ligging langs boezemwater met talrijke bruggen beeldbepalend voor de regio.
 5. Kralingerpad: fietspad over voormalige tramspoorbaan van de WSM met zichtlijnen over het agrarisch gebied.
 6. Oostbuurtseweg: oude bedijking; karakteristiek lint van boerderijen en tuinderswoningen uit verschillende perioden.
 7. Kraaiennest: voormalige kasteelwerf Diepenburch en oude boerderij; groene enclave in het nieuw ontwikkelde natuur- en recreatiegebied Het Kraaiennest.
 8. Kralingerpolder: cluster met voorboezem van het Kralingerpoldergemaal, molenstomp van de Grote Kralingerpoldermolen en zichtbaar restant van de fundering van Kleine Kralingermolen, gelegen in een belangrijk landschappelijk element.
 9. Huis ten Dorp: groene enclave in de Dorppolder; plaats van het vroegere voorname kasteel Huis ten Dorp met overgebleven houtsingels.
 10. Dorppolder: cluster met voorboezem, heul, gemaal en machinistenwoning, en laan naar vroegere Huis ten Dorp.
 11. Zijdekade: graskade met lange zichtlijnen over Dorppolder en Klaas Engelbrechtspolder.
 12. Zijdekade en molenbiotoop: bewoningscluster van boerderij en tuinderswoningen; molen Korpershoek en enkele karakteristieke woningen, fraaie kreekrug met stroomdraad, De Heuvel.

Historie en Landschap van de Oude Campspolder, de Kralingerpolder en de Dorppolder

Historie en Landschap van de Oude Campspolder, de Kralingerpolder en de Dorppolder

Dit boekje is het laatste deel van een serie die voor alle 23 polders van het gehele Midden-Delflandgebied is uitgevoerd. Hiermee is een zevenjaar durend project succesvol afgesloten.

Bron: Persbericht Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk 17 december 2014

19 december 2014